Accueil

Du gamla, du fria (National anthem of Sweden)

Du gamla, du fria (National anthem of Sweden)

3
Average: 3 (1 vote)
Your rating: None

"Du gamla, du fria" ("Thou ancient, Thou free") is the de facto national anthem of Sweden. It was originally named "Sång till Norden" ("Song to the North"), and the first words of its lyrics have become adopted as the title in the interim.

Richard Dybeck wrote the original lyrics in 1844.

The lyrics:
Swedish
1
Du gamla, Du fria, Du fjällhöga nord
Du tysta, Du glädjerika sköna!
Jag hälsar Dig, vänaste land uppå jord,
/: Din sol, Din himmel, Dina ängder gröna.:/
2
Du tronar på minnen från fornstora da'r,
då ärat Ditt namn flög över jorden.
Jag vet att Du är och Du blir vad Du var.
/:Ja, jag vill leva, jag vill dö i Norden.:/
3
Jag städs vill dig tjäna, mitt älskade land,
Dig trohet till döden vill jag svära.
Din rätt skall jag värna med håg och med hand,
/:Din fana, högt den bragderika bära.:/
4
Med Gud skall jag kämpa för hem och för härd,
för Sverige, den kära fosterjorden.
Jag byter Dig ej mot allt i en värld
/: Nej, jag vill leva jag vill dö i Norden!.:/

English
1
Thou ancient, Thou free, Thou mountainous north
Thou quiet, Thou joyful beautiful!
I greet thee, loveliest land upon earth,
/:Thy sun, Thy sky, Thy climes green.:/
2
Thou thronest on memories of great olden days,
When honoured Thy name flew across the earth,
I know that Thou art and wilt remain what thou werest,
/:Yes, I want to live, I want to die in the North.:/
3
I forever want to serve thee, my beloved country,
Loyalty until death I want to swear thee,
Thy right I will protect with mind and with hand,
/: thy banner, the honourable carry high.:/
4
With God I shall fight for home and for hearth,
for Sweden, the beloved native soil.
I trade thee not, for anything in a world
/: No, I want to live, I want to die in the North!:/

[{"val":"3406","bind":0},{"val":"2103","bind":0},{"val":"3400","bind":0},{"val":"2100","bind":0},{"val":"1900","bind":0},{"val":"1900","bind":0},{"val":"1900","bind":0},{"val":"2000","bind":0},{"val":"2100","bind":0},{"val":"3400","bind":0},{"val":"2100","bind":0},{"val":"2000","bind":0},{"val":"1900","bind":0},{"val":"1800","bind":0},{"val":"3600","bind":0},{"val":"2003","bind":0},{"val":"2000","bind":0},{"val":"1800","bind":0},{"val":"1900","bind":0},{"val":"2000","bind":0},{"val":"1800","bind":0},{"val":"2100","bind":0},{"val":"1900","bind":0},{"val":"3400","bind":0},{"val":"1701","bind":0},{"val":"3406","bind":0},{"val":"1600","bind":0},{"val":"3600","bind":0},{"val":"1603","bind":0},{"val":"1900","bind":0},{"val":"1900","bind":0},{"val":"2000","bind":0},{"val":"1800","bind":0},{"val":"1800","bind":0},{"val":"1900","bind":0},{"val":"3400","bind":0},{"val":"1700","bind":0},{"val":"1600","bind":0},{"val":"1700","bind":0},{"val":"1800","bind":0},{"val":"1600","bind":0},{"val":"3600","bind":0},{"val":"1603","bind":0},{"val":"1900","bind":0},{"val":"1800","bind":0},{"val":"1900","bind":0},{"val":"2000","bind":0},{"val":"2100","bind":0},{"val":"1900","bind":0},{"val":"2200","bind":0},{"val":"2100","bind":0},{"val":"3400","bind":0},{"val":"2001","bind":0},{"val":"3406","bind":0},{"val":"1900","bind":0},{"val":"3600","bind":0},{"val":"1603","bind":0},{"val":"1900","bind":0},{"val":"1800","bind":0},{"val":"1900","bind":0},{"val":"2000","bind":0},{"val":"2100","bind":0},{"val":"1900","bind":0},{"val":"2200","bind":0},{"val":"2100","bind":0},{"val":"3400","bind":0},{"val":"2001","bind":0},{"val":"3406","bind":0},{"val":"1900","bind":0},{"val":"3600","bind":0},{"val":"3405","bind":0},{"val":23,"bind":0},{"val":23,"bind":0},{"val":23,"bind":0},{"val":23,"bind":0},{"val":23,"bind":0},{"val":23,"bind":0},{"val":23,"bind":0}]

Comments

feel free to comment