Accueil

هزینه تحصیل در کانادا

Forums:

هزینه تحصیل

هزینه تحصیل در کانادا و آمریکا بستگی به مقطع تحصیلی، شهر و استان محل تحصیل و همچنین نوع بهترین موسسه مهاجرت به کانادا - http://www.diragos.com/?p=358 آموزشی دارد. کانادا و آمریکا دارای موسسات آموزشی دولتی و خصوصی می باشند، که هزینه تحصیل در موسسات خصوصی معمولا بالاتر می باشد. همچنین هزینه تحصیل در آمریکا عموما بیشتر از کانادا است.

هزینه تحصیل در کانادا

هزینه تحصیل در کانادا بستگی به استان محل تحصیل دارد. هزینه تحصیل در استان اونتاریو معمولا بالاتر از سایر استان هاست و هزینه تحصیل در کبک کمتر از استان های دیگر کانادا می باشد.

1. دوره زبان: هزینه هر ترم چهار ماهه زبان حدود 6 تا 7 هزار دلار

2. دوره کالج: هزینه تحصیل برای هر ترم چهار ماهه حدود هفت هزار دلار است

3. دوره لیسانس و فوق لیسانس و دکتری در جدول زیر آمده است.

شهریه سالیانه تحصیل در کانادا برای دانشجویان خارجی- دلار کانادا در سال 2012-2013

گروه تحصیلی

لیسانس

فوق لیسانس و دکتری

Education 14,600 12,742

Visual and performing arts, communications 17,530 12,152

Humanities 18,365 12,633

Social and behavioural sciences 18,078 12,461

Law, legal professions and studies 23,552 15,065

Business management and administration 19,641 18,157

Executive MBA N/A 44,800

Regular - http://Www.Msnbc.com/search/Regular MBA N/A 32,424

Physical and life sciences and technologies 20,039 12,618

Mathematics, computer and sciences 20,699 12,113

Engineering 21,819 14,315

Architecture and related technologies 18,793 15,982

Agriculture, natural resources and conservation 17,558 11,634

Dentistry 47,621 N/A

Medicine 29,198 N/A

Nursing 16,435 11,585

Pharmacy 30,479 12,231

Veterinary medicine 51,538 8,364

Other health, parks, recreation and fitness 17,793 16,460

هزینه تحصیل در آمریکا

هزینه تحصیل در آمریکا بستگی به نوع دانشگاه و یا کالج و ایالت محل تحصیل دارد. هزینه تحصیل در دانشگاه های دولتی و یا ایالتی معمولا کمتر است.

1. دوره زبان: هزینه هر ترم چهار ماهه زبان حدود هفت هزار دلار

2. دوره کالج: هزینه تحصیل برای هر ترم چهار ماهه حدود هشت هزار دلار است

3. دوره لیسانس: هزینه تحصیل برای هر ترم چهار ماهه برای رشته های عمومی حدود نه هزار دلار و برای رشته های فنی حدود ده هزار دلار است

4. دوره فوق لیسانس و دکتری: هزینه تحصیل برای هر ترم چهار ماهه حدود نه هزار دلار است.

هزینه زندگی در هنگام تحصیل

هزینه زندگی دانشجویی در هنگام تحصیل بستگی به محل تحصیل و امکانات رفاهی دارد. امکان اخذ خوابگاه در بیشتر دانشگاه ها و کالج های کانادا و آمریکا فراهم می باشد. دانشجویان همچنین می توانند در محل های مسکونی خارج از دانشگاه و یا کالج زندگی نمایند. دانشجویان همچنین می توانند در پانسیون زندگی نمایندو مهمترین ویژگی زندگی در پانسیون امکان آشنایی با فرهنگ مردم شهر محل تحصیل و یادگیری سریعتر زبان انگلیسی می باشد. دانش آموزان در هنگام تحصیل می توانند از امکانات پانسیون و زندگی با خانواده های کانادایی استفاده نمایند. سکونت در پانسیون بویژه برای دانش آموزان دوره های دبیرستان که سن کمتری دارند توصیه می گردد.

در پانسیون ها، خانواده های مورد تایید دبیرستان، کالج و یا دانشگاه بوده دانشجویان با توجه به سلایق و محدودیت های شخصی به این خانواده ها معرفی می گردیند. خانواده ها مسوول تهیه امکانات زندگی، مطالعه و تغذیه دانش آموزان و دانشجویان (حداقل دو وعده غذا) بوده و رفتار آنها را در هنگام اقامت زیر نظر خواهند داشت.

هزینه های زندگی به طور متوسط به صورت زیر است.

1. هزینه خوابگاه دانشجویی ( یک اطاق با سرویس مشترک): حدود سیصد دلار در ماه

2. هزینه خوابگاه دانشجویی ( یک واحد کامل یک خوابه): حدود هفتصد دلار در ماه

3. هزینه زندگی بیرون دانشگاه و یا کالج ( یک اطاق با سرویس مشترک): حدود چهارصد تا پانصد دلار در ماه

4. هزینه زندگی بیرون دانشگاه و یا کالج ( یک واحد کامل یک خوابه): حدود نهصد تا هزار دلار در ماه

5. هزینه زندگی در پانسیون (همرا با غذا): حدود هفتصد دلار در ماه

6. سایر هزینه های زندگی (رفت و آمد، لباس و غیره): حدود پانصد دلار در ماه

سایر هزینه های تحصیل

دانشجویان علاوه بر پرداخت هزینه های تحصیل که شهریه می باشد دارای هزینه های دیگری نیز می باشند که بعضی از آنها فقط یک بار در سال پرداخت می گردد و برخی دیگر فقط در هنگام ثبت نام پرداخت خواهد شد. مهمترین این هزینه ها به صورت زیر می باشند.

1. هزینه های لوازم تحصیلی حدود پانصد تا هزار دلار در سال که بستگی به رشته تحصیلی دارد

2. هزینه بیمه حدود ششصد دلار در سال

3. هزینه های ثبت نام حدود دویست دلار